Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne i inne – Warszawa

Nasza Kancelaria Adwokacka udziela porad z szerokiego zakresu prawa:

Prawo cywilne - m.in. sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowania
 • zadośćuczynienia
 • ochronę dóbr osobistych
 • roszczenia z umów
 • ochronę posiadania
 • zasiedzenia
 • ustanowienie służebności i roszczenia z nimi związane
 • zniesienia współwłasności
 • o podział majątku dorobkowego
 • z zakresu zabezpieczenia i egzekucji, itp.
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo rodzinne - m.in. sprawy o:

 • rozwód, separację, umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku pomiędzy małżonkami
 • alimenty na rzecz dzieci lub współmałżonka
 • powierzenie, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie lub zmiana kontaktów rodziców z dziećmi

Prawo spadkowe - m.in. sprawy o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zachowek

Prawo autorskie - m.in.:
formułowanie pism i reprezentowanie stron w sprawach naruszenia i ochrony praw autorskich, w szczególności dotyczących ochrony i naruszania praw autorskich za pośrednictwem sieci internetowej, zawieranie ugód w tym zakresie


Prawo karne i karno-skarbowe - m.in.:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i dochodzenie należnych im praw w tym postępowaniu
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego
 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - m.in.:

 • opiniowanie i formułowanie umów ze stosunku pracy, ich zmian i rozwiązywania
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach ze stosunku pracy
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach ubezpieczeń społecznych i reprezentowanie ubezpieczonych w postępowaniu sądowym

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.